Хэрэглээний математик 2020

"Хэрэглээний математик 2020" дөрөв дэх удаагийн эрдэм шинжилгээний хуралд эрдэмтэн судлаачид, салбарын мэргэжилтэн, багш, оюутнууд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.


Тус эрдэм шинжилгээний хурал нь математик, статистикийн онол, практик хэрэглээний асуудлуудаас гадна уур амьсгал, газарзүй, байгаль экологийн асуудлыг хэлэлцэж, мөн бусад салбарт тулгарч байгаа асуудлуудыг математик арга аргачлалаар үр ашигтай шийдвэрлэх, арга туршлагаа солилцох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой.

Хамрах хүрээ

Хэрэглээний математик, статистикийн салбар
 • Тооцон бодох математик
 • Оновчлол, оновчтой удирдлага, динамик систем
 • Магадлалын онол, статистик
 • Дифференциал тэгшитгэл
 • Математик загварчлал, эрсдэлийн шинжилгээ
 • Логистик, үйлдлийн шинжилгээ, симуляци
 • Их өгөгдөл, машин сургалт дахь математикийн хэрэглээ
 • Аж үйлдвэрийн математик
Ус, цаг уур, цэвдэг судлалын салбар
 • Агаар мандлын физик, химийн асуудлууд
 • Уур амьсгал, уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний нөлөө
 • Гадаргын ус судлал
 • Усны нөөцийн ашиглалт, хамгаалалтын судалгаа
 • Динамик системүүд /Агаар мандлын орчил урсгал; Уур амьсгалын систем; Хөрс-ургамал-агаар мандал систем/
 • Үүл ба тунадасны судалгаа
 • Хэрэглээний уур амьсгал, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн асуудлууд
 • Байгаль, цаг уур, экологийн асуудлууд
 • Хүйтэн болон био мандалд гарч буй өөрчлөлт
 • Геоинженерчлэл, газарзүйн асуудлууд
Бүртгэл ба тов

Бүртгэх, илтгэлийн хураангуй хүлээн авах

2020.10.01 - 2020.11.15

Бүртгэлийн хураамж: 50000 төгрөг

Хураамжийг Төрийн банкны 106000003311 тоот дансанд тушаах бөгөөд хүлээн авагчийг "МУИС-ийн ХШУИС", гүйлгээний утгыг "Хэрэглээний математик 2020 + овог нэр + байгууллага" байдлаар бичнэ.

Хураангуй илгээх, засах

Хурлын илтгэлийн хураангуй хэвлэх

2020.11.16

Хурал болох

2020.11.28 Бямба гараг, МУИС-ийн Төв номын сангийн 502 тоот

Зохион байгуулагч
МУИС, ХШУИС, Хэрэглээний математикийн тэнхим
Харилцах утас
9918-2806
Цахим шуудангийн хаяг
michidmaa@seas.num.edu.mn